Samaria Run 2024 Sponsors

 • Σύντομη περιγραφή:

Με αφετηρία το οροπέδιο Ομαλού οι δρομείς ακολουθούν δρόμους και συνεχίζουν σε σηματοδοτημένο μονοπάτι διασχίζοντας τμήμα του γνωστού και εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς Φαραγγιού της Σαμαριάς. Έχοντας διανύσει έναν μεγάλο κύκλο, οι αθλητές περνούν δίπλα από το Καταφύγιο Καλλέργη, όπου μέχρι εκεί θα έχουν καλύψει συνολικά 1.900 μ. υψομετρικής διαφοράς (1.200 μ. ανηφόρα – 700 μ. κατηφόρα) και συνεχίζουν στην αρχή σε κατηφορικό χωματόδρομο και στη συνέχεια σε μονοπάτι, για να τερματίσουν στο Ξυλόσκαλο Ομαλού, αφού έχουν διανύσει περίπου 21,6 χιλιόμετρα.

 • Υποχρεώσεις:

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

Η διοργάνωση του αγώνα θα γίνει σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Α. για την νόσο COVID-19 που θα ισχύουν κατά την ημέρα διεξαγωγής του.


 • Δικαίωμα συμμετοχής:

Στον 12ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «ΣΑΜΑΡΙΑ», που θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου 2024, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι επιθυμούν και είναι ενήλικες, δηλαδή έχουν συμπλη-ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

 • Δηλώσεις συμμετοχής:

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει 250 αθλητές (άνδρες και γυναίκες). Μόλις συμπληρωθεί ο πιο πάνω αριθμός δεν θα γίνονται δεκτές άλλες συμμετοχές. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνο-νται δεκτές το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 09 Μαΐου 2024. Κατά τη δήλωση συμμετοχής χρειάζονται: Επίθετο, Όνομα, Ημερομηνία γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοι-νωνίας, Ηλεκτρονική διεύθυνση, Μέγεθος T-shirt. Την ημέρα διεξαγωγής και τις δύο προηγούμενες ημέρες του αγώνα, δεν θα γίνουν δεκτές δηλώσεις συμμετοχής.

 

 • Κόστος συμμετοχής:

Το κόστος συμμετοχής για όλους τους αθλητές / αθλήτριες στον 12ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «ΣΑΜΑΡΙΑ» είναι 20 Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται: το δικαίωμα συμμετοχής στον α-γώνα, όλη η υποστήριξη που θα υπάρχει στους σταθμούς της διαδρομής, αναμνηστικό μετάλλιο, ισοθερμικό μπλουζάκι, οι μετακινήσεις των αθλητών, από και προς τα σημεία τερμα-τισμού και εκκίνησης. Το ποσό της συμμετοχής θα καταβάλλεται μόνο με την ηλεκτρονική εγγραφή του αθλητή/τριας μέσω της ιστοσελίδας: https://events.eoshanion.gr/el/events. Επιστροφές χρημάτων, λόγω ακύρωσης της συμμετοχής είναι δυνατές, εφόσον αυτή γίνει με γραπτή ενημέρωση, έως και την Πέμπτη 09/05/2024.


 • Εκκίνηση του αγώνα:

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου 2024 και ώρα 08:30 στο οροπέδιο Ομαλού. Ως χρονικό όριο εγκυρότητας για την διαδρομή των 21.600 μέτρων ορίζονται οι 5,30 ώρες για το σύνολο της διαδρομής.


 • Υποστήριξη των αθλητών κατά τον αγώνα:

Οι αθλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχουν 8 σταθμοί υποστήριξης, ανά 3 χιλιόμετρα περίπου. Σε όλους τους σταθμούς θα υπάρχουν κριτές. Κατά την εξέλιξη της διαδρομής, υπάρχουν και σημεία με πόσιμο τρεχούμενο νερό.

 

 • Αριθμός αθλητή:

Η παραλαβή του αριθμού του κάθε συμμετέχοντα θα γίνει αυστηρά από τη γραμματεία των αγώνων, στα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Χανίων, την προηγούμενη του αγώνα, Σάββατο 11 Μαΐου 2024, από τις 12:00 μ.μ. έως και τις 17:00 μ.μ., με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και την απόδειξη για την καταβολή του κόστους της συμμετοχής. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν μπορεί να παραβρεθεί στην γραμματεία το Σάββατο 11/05, θα εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να τον παραλάβει για λογαριασμό του.

Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του (φανέλα). Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί κάποια από τις άκρες του, απoκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στο ύφασμα.

 • Βοήθεια:

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια ή τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.

 • Ασφάλεια:

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές, που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές, ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρε-ωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης, σημαίνει αποκλεισμό.

 

 • Απορρίμματα:

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν τα απορρίμματα μέσα στο σάκο ή δίπλα από αυτόν. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.

 • Ασφάλιση των αθλητών:

Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και η ασφάλι-ση τους επιβαρύνει τους ίδιους.

 • Αποποίηση ευθύνης:

Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή διατη-ρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στη διάρκεια του αγώνα υπάρξει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου για-τρού. Επίσης η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε περιοχές της διαδρομής, ό-που ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. 

 • Τροποποίηση της διαδρομής:

Αν παραστεί ανάγκη (επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.

 • Κατηγορίες - Αναμνηστικά - Έπαθλα:

Οι κατηγορίες στις οποίες θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικά διπλώματα και δώρα από τους χορηγούς, είναι οι εξής:

-Γενική κατάταξη αγώνα,
-Ανδρών έως 39, -Ανδρών 40-49, -Ανδρών 50-59, -Ανδρών 60 και άνω
-Γυναικών έως 39
και -Γυναικών 40 και άνω

- Οι κατηγορίες αυτές θα ισχύσουν, εφόσον υπάρχουν το λιγότερο 8 αθλητές, σε κάθε μία από αυτές.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και δώρα (ισοθερμικό μπλου-ζάκι και έντυπο υλικό). Οι απονομές στους νικητές θα γίνουν στο σημείο τερματισμού, στο Ξυλόσκαλο Ομαλού την ημέρα του αγώνα, Κυριακή 12 Μαΐου 2024, και ώρα 13:00 μ.μ..