• Σύντομη περιγραφή:
Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στην προσπάθεια του να δώσει την ευκαιρία σε πεζοπόρους και νέους αθλητές να έχουν μία πρώτη εμπειρία με το τρέξιμο στο όμορφο ορεινό περιβάλλον που γειτνιάζει με το Εθνικό Πάρκο Σαμαριάς διοργανώνει παράλληλα με το «Σαμαριά Run», για πρώτη φορά, τον Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος ‘ΟΜΑΛΟΣ RUN’ σε μια πανέμορφη βουνίσια διαδρομή μήκους 7 χιλιομέτρων με όμορφές εικόνες και θέα προς το οροπέδιο του Ομαλού και τα δυτικά Λευκά Όρη, με εκκίνηση τις ταβέρνες στο Οροπέδιο Ομαλού και τερματισμό στην είσοδο του Εθνικού Δρυμού μας στο Ξυλόσκαλο.
Η διαδρομή του ορεινού αγώνα τρεξίματος «Ομαλός Run» κινείται σε ακτίνα 4 χιλιομέτρων από το Ξυλόσκαλο (βόρεια είσοδος του φαραγγιού της Σαμαριάς), ξεκινάει από τις ταβέρνες στην είσοδο του οροπεδίου Ομαλού και ακολουθεί για τα πρώτα 4 χλμ μία εναλλακτική κυματοειδή διαδρομή μέσα από αγροτικούς δρόμους και μονο πάτια έως την τοποθεσία «Μαχί» (υψ. 1.200 μ., διασταύρωση με αγροτικό δρόμο προς καταφύγιο Καλλέργη), όπου βρίσκεται το πρώτο σημείο εφοδιασμού, από το «Μαχί» συνεχίζει στον ανηφορικό χωματόδρομο για το καταφύγιο για ενάμιση (1,5) χιλιόμετρο, έως το σημείο που ξεκινά κατηφορικό μονοπάτι για Ξυλόσκαλο. Εδώ σε υψ. 1.430 μ. είναι το δεύτερο σημείο ελέγχου και εφοδιασμού, από όπου συνεχίζουμε στο τελικό κομμάτι της διαδρομής του αγώνα, σε μονοπάτι κατηφορικό με κατεύθυνση νοτιοδυτική και ολοκληρώνουμε τα 7.000 μέτρα της διαδρομής στο Ξυλόσκαλο (υψ. 1.250 μ.), όπου και τερματίζουμε.

• Υποχρεώσεις:
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει ανάλογες ποινές. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.

• Δικαίωμα συμμετοχής:
Στον 2ο Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «ΟΜΑΛΟΣ RUN», που θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου 2024, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι επιθυμούν και είναι ενήλικες, δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

• Δηλώσεις συμμετοχής:
Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενήσει 300 αθλητές (άνδρες και γυναίκες). Μόλις συμπληρωθεί ο πιο πάνω αριθ μός δεν θα γίνονται δεκτές άλλες συμμετοχές. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 09 Μαΐου 2024. Κατά τη δήλωση συμμετοχής χρειάζονται: Επίθετο, Όνομα, Ημερομηνία γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Ηλεκτρονική διεύθυνσηt. Την ημέρα διεξαγωγής και τις δύο προηγούμενες ημέρες του αγώνα, δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής.

• Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής για όλους στον 2ο Αγώνα «OMALOS RUN - 7 km» είναι 10 Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβά νονται: το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, όλη η υποστήριξη που θα υπάρχει στους σταθμούς της διαδρομής, αναμνηστικό μετάλλιο και δώρο, οι μετακινήσεις των αθλητών, από και προς τα σημεία τερματισμού και εκκίνη σης. Το ποσό της συμμετοχής θα καταβάλλεται μόνο με την ηλεκτρονική εγγραφή του αθλητή/τριας μέσω της ιστοσελίδας: https://events.eoshanion.gr/el/events. Επιστροφές χρημάτων, λόγω ακύρωσης της συμμετοχής είναι δυνατές, εφόσον αυτή γίνει με γραπτή ενημέρωση, έως και την Πέμπτη 09/05/2024.

• Εκκίνηση του αγώνα:
Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει την Κυριακή 12 Μαΐου 2024 και ώρα 09:00 στο οροπέδιο Ομαλού. Ως χρονι κό όριο εγκυρότητας για την διαδρομή των 7.000 μέτρων ορίζονται οι 2 ώρες για το σύνολο της διαδρομής.

• Υποστήριξη των αθλητών κατά τον αγώνα:
Οι αθλητές δεν είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα υπάρχουν 2 σταθμοί υποστήριξης και εφοδιασμού. Σε όλους τους σταθμούς θα υπάρχουν κριτές.

• Αριθμός αθλητή:
Η παραλαβή του αριθμού του κάθε συμμετέχοντα θα γίνει αυστηρά από τη γραμματεία των αγώνων, στα γρα φεία του Ε.Ο.Σ. Χανίων, την προηγούμενη του αγώνα, Σάββατο 11 Μαΐου 2024, από τις 12:00 μ.μ. έως και τις 16:00 μ.μ., με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας και την απόδειξη για την καταβολή του κόστους της συμμετοχής. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας δεν μπορεί να παραβρεθεί στην γραμματεία το Σάββατο 11/05, θα εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο να τον παραλάβει για λογαριασμό του.
Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να έχει πάνω σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της στολής του (φανέλα). Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί κάποια από τις άκρες του, απoκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πά νω στο ύφασμα.

• Βοήθεια:
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια ή τεχνητή υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους, καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.

• Ασφάλεια:
Ο διοργανωτής Σύλλογος αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με εξειδικευμένα στελέχη σε θέ ματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές, που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περι πτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές, ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύ θυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης, σημαίνει αποκλεισμό.

• Απορρίμματα:
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν τα απορρίμ ματα μέσα στο σάκο ή δίπλα από αυτόν. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.

• Ασφάλιση των αθλητών:
Όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και η ασφάλιση τους επιβαρύνει τους ίδιους.

• Αποποίηση ευθύνης:
Ο διοργανωτής Σύλλογος δεν ευθύνεται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιον αθλητή και να μην του επιτρέψει να ολοκληρώσει τον αγώνα, εφόσον στη διάρ κεια του αγώνα υπάρξει σχετική γνωμάτευση εξουσιοδοτημένου γιατρού. Επίσης η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε περιοχές της διαδρομής, όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος.

• Τροποποίηση της διαδρομής:
Αν παραστεί ανάγκη (επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιή σουν τη διαδρομή, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αθλητών.

 • Κατηγορίες - Αναμνηστικά - Έπαθλα:
Οι κατηγορίες στις οποίες θα απονεμηθούν κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικά διπλώματα και δώρα από τους χορηγούς είναι δύο, οι εξής:
-Γενική Ανδρών
-Γενική Γυναικών

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και δώρα. Οι απονομές στους νικητές θα γίνουν στο σημείο τερματισμού, στο Ξυλόσκαλο Ομαλού την ημέρα του αγώνα, Κυριακή 12 Μαΐου 2024, και ώρα 12:30 μ.μ..