Χορηγοί:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων, με απόφαση του, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., στον αύλειο χώρο του υπό διαμόρφωση νέου κτιρίου του Συλλόγου, στην οδό Γιαμπουδάκη 17, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης,
  2. Διοικητικός απολογισμός 2021 (Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου),
  3. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2021 μέχρι 31/12/2021 και  
    • προϋπολογισμός 2022,
  4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού
    • Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, και
  5. Ενημέρωση για διάφορα τρέχοντα θέματα.

     Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στις 25/05/2022, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

      

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή την πρώτη ημέρα συνήθως δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την δεύτερη ημέρα (ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαΐου 2022).