Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας τον παρακάτω πίνακα πριν αποφασίσετε να δηλώσετε συμμετοχή σε μία διαδρομή.

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΩΡΕΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΙΟΝΙ ΧΡΗΣΗ  ΠΙΟΛΕ - ΚΡΑΜΠΟΝ ΔΙΑΝ/ΣΗ ΣΤΗ ΥΠΑΙΘΡΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
1 έως  4 έως  500 μ.  _  boots1.gif  _  a_yes.gif
2 έως  6 έως 800 μ.  _  boots1.gif  _  a_yes.gif
3 έως  8 έως 1000 μ. _  boots1.gif  _  a_no.gif
4 πάνω από  8

πάνω από

 1000 μ.

 _  boots1.gif skini.gif   a_no.gif
5 έως  8 έως 1000 μ.  snow.gif  boots2.gif  _  a_yes.gif
6 πάνω από  8

πάνω από 

 1000 μ.

snow.gif  boots2.gif  _ a_no.gif 
7 πάνω από  8

πάνω από 

 1000 μ.

snow.gif boots2.gif   skini.gif  a_no.gif

 

Προσοχή Tο σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν αναρριχητικά περάσματα, εκτεθιμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου από 40° και πάνω. H συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο. Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.

Eπεξηγήσεις

  Oι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.

 Oι διαδρομές από το βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.

  Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ - κραμπόν και η γνώση χειμερινού βουνού.

 Oι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας.

 Oι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από τη διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο κατά περίπτωση ατομικό εξοπλισμό, δεν πληρούν τις προυποθέσεις της ανάβασης ή για οποιοδήποτε άλλο βάσιμο λόγο, για τη δική τους ασφάλεια.