Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων ανακοινώνει προς τα μέλη του ότι θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Σπηλαιολογίας Α΄ Επιπέδου από τις 20 Μαΐου μέχρι και τις 10 Ιουνίου 2015. Το σεμινάριο θα διοργανωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης που έχει θεσπίσει η Σπηλαιολογική Ομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ΣΠ.Ο.Κ..

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε νέους και νέες που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην σπηλαιολογία, αποκτώντας γνώσεις και τεχνικές, προκει-μένου να μπορούν να προσεγγίζουν τα σπήλαια με α-σφάλεια, καθώς αφενός υπάρχουν κίνδυνοι, αφετέρου η προσπέλασή τους απαιτεί συχνά τη χρήση ειδικού ε-ξοπλισμού (π.χ. σε βάραθρα ή σε υπόγεια ποτάμια). Στο Σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν θεωρη-τικά μαθήματα γεωλογίας, σπηλαιολογίας, φωτογραφί-ας, αρχαιολογίας, ανθρωπολογίας, βιολογίας, χαρτογρά-φησης, αλλά και πρακτικές προσπέλασης οριζόντιων και κάθετων σπηλαίων.

Η διάρκεια της Σεμιναρίου θα είναι περίπου 15 ημέρες, το αναλυτικό πρόγραμμα, ο κανονισμός λειτουργίας του, καθώς και οι αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό, θα διατίθεται σε σύντομο χρονικό διάστημα στα γραφεία του Συλλόγου. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.

Τα βασικά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο πρέπει να κατατεθούν στην γραμματεία του Συλλόγου. Η έναρξη του Σεμιναρίου έχει καθοριστεί να είναι η Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, οπότε θα πραγματο-ποιηθεί η πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης των συμμετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως 23:00, τηλ. 28210 44647.