Άλλα σπήλαιατων Χανίων που τυχαία και ενδεικτικά αναφέρουμε είναι τα παρακάτω 

 

 • (Βάραθρο) Πραλίνα
 • (Βάραθρο) Κολοσσός
 • (Βάραθρο) Στέρνες
 • (Βάραθρο) Του Καβρού
 • (Βάραθρο) Σχόλακας
 • (Υπόγειο Ποτάμι) Δρακολάκι
 • (Υπόγειο Ποτάμι) Βρυσί
 • Της Αγιάς Σοφίας
 • Ελληνόσπηλιο
 • Σπηλαιο του Βαφε (Κρυονεριδος)
 • Αγίου Ιωάννη Ερημίτη
 • Αρκουδοσπηλιος
 • Αχυρόσπηλιος
 • Καραβοτοπος
 • Κουμαρόσπηλιο
 • Σπηλαιο Κουρνά
 • Σπήλαιο Σαμωνά
 • Πλατυβόλας
 • Πολύφημου
 • Του Λερά
 • Του Βαφέ
 • Καλαμάτο
 • Μαραθόσπηλιος
 • Σπήλαιο στα Σκορδολάκια
 • κλπ..